Opnieuw instellen

De volgende procedure stelt de standaardstaat van het systeem opnieuw in:

    1. Selecteer Onderhoud > Systeem opnieuw instellen > Systeem opnieuw instellen .
    2. Optioneel: voer de reden in voor het opnieuw instellen.
    3. Klik op OK om het opnieuw instellen van de standaardstaat van het systeem te bevestigen.

Het systeem start automatisch opnieuw op en het wachtwoord van de beheerder wordt opnieuw ingesteld op de standaardwaarde (admin).

OPMERKING: u kunt het systeem ook opnieuw instellen door de rode reset-knop aan de achterkant van het Lifesize-systeem gedurende 10 tot 15 seconden ingedrukt te houden.