Diagnostische hulpprogramma's

Diagnostiek Beschrijving
Systeeminformatie Details over uw systeem, zoals serienummers en versies, zijn beschikbaar in Diagnostiek > Systeeminformatie.

Systeeminformatie is ook beschikbaar in > op het scherm van het systeem.

Systeemlogboeken Bewaar systeemlogboeken op uw computer in Diagnostiek > Systeemlogboeken.

Logboekniveaus kunt u instellen in Voorkeuren > Systeemlogboekniveaus. Lifesize raadt aan om voor geïntegreerde configuraties een syslogserver te gebruiken.

OPMERKING: als u logboeken uitschakelt voor Database, Systeemstatus, Timer en Videohardware, dan worden de logboekniveaus bij het opnieuw opstarten van het systeem weer ingesteld op hun standaardwaarden.

Diagnostisch rapport Ondersteuningsmedewerkers kunnen u vragen een diagnostisch rapport te maken van uw systeem om de oorzaak van een probleem met uw systeem vast te stellen.

Als u gevraagd wordt informatie te verzamelen, selecteert u Diagnostiek > Diagnostisch rapport > Diagnostisch rapport genereren.

Camera
Gebruik de cameradiagnostiek om de helderheid en de witbalans van de camera aan te passen en sommige vormen van flikkeren te corrigeren. Lees meer over cameradiagnostiek.
Oproepbestanden Om de oproepgeschiedenis te downloaden, gaat u naar Diagnostiek > Oproepbestanden > Oproepbestanden downloaden . Lees meer over oproepbestanden.
Indicator systeemgezondheid Het gezondheidspictogram dat op het hoofdscherm verschijnt, geeft een probleem met het systeem aan. Lees meer over systeemgezondheid.