Naam, datum en tijd van systeem

 

Systeemnaam

Definieer de naam van het videosysteem in via Voorkeuren > Systeem > Systeemnaam.

OPMERKING: De systeemnaam wordt gedefinieerd door de Lifesize cloud-dienst wanneer u de Icon op deze dienst aansluit.

 

Datum en tijd van het systeem

De datum en tijd van het systeem worden automatisch ingesteld onder een van de volgende omstandigheden:

  • DHCP is ingeschakeld in Voorkeuren > Netwerk > DHCP gebruiken en de DHCP-server geeft een NTP-serveradres door aan uw systeem.
  • U geeft de hostnaam of het IP-adres van een NTP-server op in Voorkeuren > Datum en tijd > Hostnaam NTP-server.

OPMERKING: De waarde die u opgeeft voor de hostnaam van de NTP-server wordt gebruikt in aanvulling op alle andere NTP-serveradressen die een DHCP-server aan uw systeem doorgeeft.

De tijdzone wordt niet automatisch ingesteld. Ga naar Voorkeuren > Datum en tijd om de tijdzone in te stellen.