Adresboek-servers

Als u geen andere methode gebruikt om het telefoonboek van uw Icon met uw gegevens te bevolken (zoals de Lifesize cloud-dienst, UVC ClearSea of UVC Manager), dan kunt u uw Lifesize-systeem zo configureren dat het de gebruikersinformatie uit een extern telefoonboek met behulp van LDAP naar uw Icon-telefoonboek kan laden. Wanneer u een telefoonboekserver integreert, is de gebruikersinformatie van deze server beschikbaar via het videosysteem in  > .

Configureer de integratie van de telefoonboekserver in Voorkeuren > Adresboek.

Voorkeur Beschrijving Standaardwaarde
Hostnaam Hostnaam of IP-adres van uw telefoonboekserver. Geen standaard
Gebruikersnaam
Wachtwoord
Gebruikersnaam en wachtwoord met toegang via een inlogproces tot de telefoonboekserver. Geen standaard
Basis De basis Distinguished Name (DN) wordt gebruikt om op uw telefoonboekserver te zoeken. Geen standaard
Poort De poort voor de telefoonboekserver. Geen standaard
Codering Als TLS is ingeschakeld, legt uw Lifesize-videosysteem een veilige verbinding via de poort van de telefoonboekserver. Geen

De gegevens in het LDAP-telefoonboek worden vernieuwd wanneer u naar > gaat en er 10 minuten zijn verstreken nadat de gegevens voor het laatst zijn vernieuwd. De gegevens worden alleen vernieuwd als het telefoonboek in gebruik is. Vernieuwing van telefoonboekgegevens omvat het toevoegen van nieuwe informatie, het bijwerken van bestaande informatie en het verwijderen van gegevens die niet meer in de database van de server staan.