Uw systeem gebruiken

U kunt uw Icon integreren met Lifesize Cloud, de UVC-applicatiesuite en Lifesize Bridge. De beschikbare opties zijn afhankelijk van de applicaties die in uw omgeving geconfigureerd zijn.

Wat wilt u doen?
Een oproep maken, beantwoorden en beëindigen Selecteer Bellen en ga naar een van de beschikbare opties voor bellen:

Favorieten

Recent

Adresboek

Vergaderingen

Toetsenblok keypad-wo-numbers (telefoon) of Kiezer (videosysteem)

Rooster

Kies Beantwoorden en (om een gesprek te beëindigen).

Meer informatie over het maken van een oproep en het beheren van uw videosysteem in een gesprek.

Een presentatie starten Selecteer Presentatie .
Wanneer u een laptop aansluit op de video-ingang van het systeem, dan start de presentatie automatisch. Meer informatie.
Een camera bedienen Om de eigen camera in te stellen als het systeem inactief is, selecteert u Beeld .
Kies tijdens een gesprek om de lokale camera in te stellen. Kies om de camera van de andere partij in te stellen. Meer informatie.
Een opname maken Als UVC Video Center geconfigureerd is, selecteert u . Meer informatie.
Mijn nummer weergeven Selecteer om de systeemnaam en nummers weer te geven die bellers gebruiken om in te bellen op het videosysteem.
Niet storen inschakelen Selecteer om inkomende oproepen te weigeren. Indien ingeschakeld verschijnt .
Het volume instellen Selecteer om een navigatiebalk voor volume te openen.

Afstandsbediening: Selecteer een volumeniveau van 0 tot 100. Het niveau weerspiegelt het volume in procenten. Gebruik de afstandsbediening om het niveau te regelen. Druk op of om het niveau in stappen van 1% aan te passen. Druk op  of  om het volume snel en continu aan te passen.

Laat het systeem slapen Selecteer om het systeem, de camera en het scherm te laten slapen. Meer informatie.
De systeemstatus weergeven Selecteer voor systeemopties. Meer informatie.

Als uw Lifesize-videosysteem inactief is, toont het scherm videobeelden van uw camera. Als het Lifesize-videosysteem slaapt, is het scherm zwart. Een inkomende oproep, het weergeven van een presentatie of een druk op een knop op de afstandsbediening activeert het systeem. Richt de afstandsbediening op de IR-ontvanger (die zich zowel op de camera als op de codec bevindt), niet op het scherm, en druk op een knop om het systeem te activeren.

 

Slaapstand

Selecteer   om het systeem, de camera en het scherm te laten slapen. Het videosysteem gaat automatisch slapen onder de volgende omstandigheden:

  • Tien minuten verstrijken zonder gebruikersinteractie.
  • Een spraakoproep komt binnen.

Druk op op de telefoon of elke toets op de afstandsbediening om het systeem te wekken. Als het systeem wakker is, wordt een van de volgende opties geaccentueerd, afhankelijk van de staat van het videosysteem:

Er is een probleem met het systeem. Selecteer voor meer informatie over het probleem.
De functie 'niet storen' is ingeschakeld.
Een geplande oproep op UVC Manager is beschikbaar op uw videosysteem.
Er zijn geen andere omstandigheden.