Filteren op Leveranciers-ID

Met H.323-filtering kunt u filtering van leveranciers-ID's en directe nummerkeuze inschakelen. De optie H.323-filtering op leveranciers-ID beperkt inkomende oproepen tot leveranciers met signaleringsparameters die overeenkomen met door de sector erkende witte lijsten voor hardware. De optie Controle van gekozen nummers inschakelen controleert of de berichtinformatie van de oproepinstellingen overeenkomt met de informatie van de gebruiker die de oproep maakt. Zo niet, dan wordt de oproep geblokkeerd.

Neem contact op met de technische dienst van Lifesize als u hulp met deze functie nodig heeft.