Kalibratie smart-framing

Wanneer u uw Lifesize Icon 450 voor het eerst installeert en koppelt aan de Lifesize Cloud-dienst, kunt u smart-framing instellen om te kalibreren met uw 'huddle room'-omgeving. Smart-framing is uitgeschakeld totdat de framingkalibratie voltooid is.

Meer informatie over het koppelen aan de Lifesize Cloud-dienst.

Na het koppelen met Lifesize ziet u een optie om smart-framing in te stellen. Kies Ja om het kalibratieproces te starten of Nee om het later in te stellen en terug te gaan naar het hoofdscherm van Icon.

  1. Kies Ja om het kalibratieproces te starten.
  2. Kies de afbeelding die het meest overeenkomt met de lichtomstandigheden in uw ruimte.
  3. Ga zo ver mogelijk van de camera af staan of zitten, binnen de ruimte op het scherm. Als u klaar bent, klikt u op Start om te beginnen met kalibreren. Dit proces duurt maximaal twee minuten. U zult een voortgangsindicator zien en u moet binnen de ruimte op het scherm blijven terwijl het kalibratieproces voltooid wordt. Lichte beweging zorgt ervoor dat het kalibratieproces sneller voltooid wordt.
  4. De kalibratie van de smart-framingsensor is nu voltooid.

Volg deze stappen om smart-framing later in te stellen.

  1. Als u niet in gesprek bent, selecteert u Camera op Lifesize Phone HD. Op het 'Camera'-scherm selecteert u Framing kalibreren.
  2. Kies Ja om het kalibratieproces te starten.
  3. Kies de afbeelding die het meest overeenkomt met de lichtomstandigheden in uw ruimte.
  4. Ga zo ver mogelijk van de camera af staan of zitten, binnen de ruimte op het scherm. Als u klaar bent, klikt u op Start om te beginnen met kalibreren. Dit proces duurt maximaal twee minuten. U zult een voortgangsindicator zien en u moet binnen de ruimte op het scherm blijven terwijl het kalibratieproces voltooid wordt. Lichte beweging zorgt ervoor dat het kalibratieproces sneller voltooid wordt.
  5. De kalibratie van de smart-framingsensor is nu voltooid.

Bekijk de FAQ over smart-framing voor meer informatie.