Provisioning via UVC ClearSea

UVC ClearSea stelt Icon in staat om een provisioningserver te ontdekken en om zichzelf te configureren op basis van door de server gespecificeerde instellingen. Als automatische provisioning is ingeschakeld, functioneert UVC ClearSea als de provisioningserver. Als uw apparaat deze server ontdekt, haalt het de gehoste configuratie-instellingen op en past het ze lokaal toe.

LET OP: Automatische provisioning vereist dat Icon de provisioningserver ontdekt. Lees meer over het ontdekken van de provisioningserver.

U kunt een van de volgende opties gebruiken voor de provisioning van Icon via UVC ClearSea:

OPTIE 1:

Registreer uw Icon bij UVC ClearSea via H.323 of SIP

Lifesize MCU-conferenties verschijnen in Vergaderingen op uw Icon. Leer hoe u ondersteuning voor Lifesize MCU-conferenties inschakelt.
OPTIE 2:

Integreer Icon met UVC ClearSea (alleen via SIP)

Icon past configuratie-instellingen toe van UVC ClearSea om oproepen in meerdere richtingen mogelijk te maken. Leer hoe u Icon integreert met UVC ClearSea.

Selecteer  >   om de status van de automatische provisioning te bekijken in de sectie Communicaties van de tabel. Als de provisioning van uw systeem succesvol was, verschijnt het IP-adres van de provisioningserver.

Als er geen expliciete poorten beschikbaar zijn, probeert Icon via de volgende standaardpoorten te communiceren:

  • HTTP-verzoeken worden verzonden naar poort 80. Mislukte verzoeken gaan terug naar poort 8180.
  • HTTPS-verzoeken worden verzonden naar poort 443. Mislukte verzoeken gaan terug naar poort 8181.