Uw scherm presenteren

Tik in een gesprek op het pictogram Presenteren.

Tik in een gesprek op het pictogram Lay-outs voor opties voor de lay-out van het scherm. Tik op het pictogram Presenteren om de presentatiemodus te beëindigen.

U kunt uw scherm delen wanneer u zich in een videogesprek bevindt of een presentatie geeft in de vergaderruimte.

Tik op het pictogram Presenteren om de presentatiemodus te beëindigen.

Beheerders kunnen automatische presentaties uitschakelen in Voorkeuren > Systeem.  Standaard is dit ingeschakeld.

Als uw videosysteem al een presentatie ontvangt, kunt u niet een laptop aansluiten en uw eigen presentatie starten zonder eerst de huidige presentatie voor alle bellers te stoppen. 

Lay-outs

Selecteer tijdens een gesprek een van de volgende lay-outopties:

Presentatie-ingang en video van andere partij verschijnen naast elkaar.
Presentatie-ingang en video van verschillende bellers worden getoond. Deze lay-out is beschikbaar met geïntegreerde brugoproepen van Vergaderingen . Voor bruggen die niet geïntegreerd zijn, selecteert u < of > om een lay-out te kiezen.
Presentatie-ingang wordt weergegeven.
Video van de andere partij wordt weergegeven.

Als het videogesprek niet gelijktijdig presentaties en video ondersteunt, dan verwisselt het videosysteem automatisch de primaire en presentatie-ingangen om de presentatie te versturen. De lokale partij toont zowel de camera als de presentatie-ingang, terwijl de andere partij alleen de presentatie laat zien.