Gesprekken

Een oproep plaatsen

Gebruik het toetsenblok om een telefoon direct te bellen.

Vanuit het telefoonboek:

 1. Tik vanuit het startscherm op het pictogram Bellen.
 2. Tik op het pictogram Telefoonboek.
 3. Selecteer de persoon die u wilt bellen.
 4. Selecteer Videobellen.

Vanuit uw favorieten:

 1. Tik vanuit het startscherm op het pictogram Bellen.
 2. Tik op het pictogram Favorieten.
 3. Selecteer de persoon die u wilt bellen.
 4. Selecteer Videobellen of Audiobellen.

Een gesprek beëindigen

Tik op het pictogram Beëindigen.

Het volume instellen

Tik in een gesprek op het pictogram Volume. Stel het volume in met de schuifregelaar.

U kunt het volume instellen voordat u een oproep plaatst. Tik hiervoor op het pictogram Start op het startscherm en u ziet het pictogram Volume.

Audio dempen

Tik in een gesprek op het pictogram Audio dempen.

Als de audio gedempt is, branden de lichtjes op de Lifesize Phone HD rood.

De camera bewegen

Veeg tijdens een gesprek naar links en tik op het pictogram Camera.

U kunt de camera bewegen voordat u een oproep plaatst. Tik hiervoor op het pictogram Camera op het startscherm.

Camera verplaatsen/zoomen met de bediening.

U kunt een voorinstelling toevoegen door in de balk Voorinstellingen een nummer ingedrukt te houden.

Niet storen inschakelen

 1. Tik in een gesprek op het pictogram Meer.
 2. Tik op het pictogram Niet storen.

Een gesprek opnemen

 1. Tik in een gesprek op het pictogram Opnemen.
 2. Selecteer als u daar om gevraagd wordt de persoon die eigenaar is van de opname. OPMERKING: als u op een vergadering inbelt, is de eigenaar van de vergadering ook de eigenaar van de opname.

LET OP: Lifesize Record and Share is vereist om een gesprek op te nemen.

Hand opsteken

 1. Tik in een gesprek op het pictogram Hand opsteken om aan de organisator of moderator aan te geven dat u een vraag of opmerking heeft. De knop geeft aan dat 'Uw hand is opgestoken'.
 2. Tik op Hand laten zakken om uw hand te laten zakken.

OPMERKING: kamersystemen zijn deelnemers aan de vergadering. Gebruik de Lifesize-app om vergaderingen te modereren.