Systeemprofiel configureren

 1. Open een browser en ga naar het IP-adres van uw Icon. OPMERKING: u vindt dit op uw Phone HD door op Start > Systeem te tikken.
 2. Stel de profielwaarden in.
 3. Systeemnaam Geef de naam van het kamersysteem op.
  Systeemtaal Selecteer een taal voor de interface van het systeem.
  Systeemtelefoonnummer Stel het telefoonnummer in dat door het systeem wordt gebruikt
  NTP-server De waarde die u opgeeft voor de hostnaam van de NTP-server wordt gebruikt in aanvulling op alle andere NTP-serveradressen die een DHCP-server aan uw systeem doorgeeft.
  Datum en tijd Selecteer de datum, tijd en tijdzone
 4. Klik op Opslaan.