Groepscontacten beheren

Een extern groepscontact toevoegen


Beheerders kunnen groepscontacten toevoegen aan het gedeelde telefoonboek, zoals kamersystemen van derden die niet zijn verbonden met Lifesize. 

  1. Log in op de beheerconsole.
  2. Klik op Gebruikers vanuit het navigatiemenu.
  3. Selecteer het tabblad Groepscontacten.
  4. Klik op Groepscontact toevoegen.
  5. Voer de weergavenaam en beltekenreeks voor de contactpersoon in. De beltekenreeks kan een extensie zijn, een e-mailadres, video- of telefoonnummer, openbaar IP-adres, enz. De tekenreeks moet uniek zijn (dezelfde reeks kan niet door twee verschillende contactpersonen gebruikt worden) en mag uit niet meer dan 255 tekens bestaan.
  6. Klik op Opslaan.