Agenda's beheren

Beheerders kunnen agenda's voor alle kamersystemen in hun Lifesize-account beheren vanuit de camera pagina Kamersystemen in de Beheerconsole

OPMERKING: zorg ervoor dat u de agenda-integratie heeft ingesteld en uw Icon aan uw Lifesize-account heeft gekoppeld voordat u een Icon abonneert op een agenda.

 1. Log in op de beheerconsole.
 2. Klik op camera Kamersystemen vanuit het navigatiemenu.
 3. Klik op de naam van het Kamersysteem dat u wilt beheren. Het venster Geavanceerde instellingen wordt geopend.
 4. Selecteer het tabblad Agenda. Klik op Abonneren om een agenda te zoeken en uw Icon daarop te abonneren. Als dit al is ingesteld, wordt het huidige agenda-abonnement weergegeven.
 5. Als u dit voor het eerst instelt, selecteert u uw agendaprovider en volgt u de instructies. Na de initiële instelling kunt u de agenda's van uw organisatie zoeken. Selecteer de gewenste agenda en klik op Abonneren.
 6. U kunt de agenda wijzigen door op Opzeggen te klikken en opnieuw te beginnen.

Meer informatie over vergadermeldingen en andere veelgestelde vragen over agenda's.

Initiële setupinstructies voor Microsoft Office 365

 1. Selecteer Office 365  tussen de agendadiensten voorgesteld in de initiële configuratiewizard en log in op Office 365 met het voornaamste beheerdersaccount.
 2. Geef Lifesize Calendaring Service op het volgende scherm van Microsoft alleen-lezentoegang voor agenda's en adresboekgegevens uit de postvakken van Office 365. Opmerking: Lifesize heeft onder geen enkel beding schrijfmachtigingen.
 3. De initiële setup van de Icon Calendaring-functie is voltooid. Selecteer welke Office 365-kamerhulpbron aan deze Icon is toegewezen, en klik dan op Abonneren. De melding 'Abonneren gelukt' wordt weergegeven. Als u klikt op Terug naar videosystemen gaat u terug naar de Beheerconsole. 

Voor de initiële setup heeft u de beheerdersinloggegevens van uw Microsoft Office 365-account nodig. 

  Initiële setupinstructies voor Lokaal Microsoft Exchange 2013/2016

  1. Selecteer Microsoft Exchange lokaal tussen de voorgestelde agendadiensten in de initiële configuratiewizard. Log in op Exchange met het Exchange-beheerdersaccount of met een Serviceaccount (ontwikkelaar) met imitatiebevoegdheid. Het account heeft imitatiebevoegdheid nodig om de vergaderuitnodigingen voor andere gebruikers te krijgen. De Agendadienst probeert de Exchange-server te zoeken met het Auto Discovery-proces. Klik hier voor meer informatie over automatische detectie.
  2. Zodra de verbinding met de Exchange-server tot stand is gebracht, selecteert u welke Kamerhulpbron (door Microsoft 'Postvak voor een vergaderruimte' genoemd) is toegewezen aan deze Icon, en klikt u op Abonneren.
  3. Klik op de bevestigingsverzoekpagina opnieuw op Abonneren. De melding 'Abonneren gelukt' wordt weergegeven. Als u klikt op Terug naar videosystemen gaat u terug naar de Beheerconsole. 
  4. U kunt de agenda wijzigen door op Opzeggen te klikken en opnieuw te beginnen.

  Voor Microsoft Exchange Server 2013/2016

  Voor de initiële setup heeft u de beheerdersinloggegevens van uw Microsoft Exchange Server-account en imitatiebevoegdheid nodig. Meer informatie.

  Schermberichten voor Microsoft Office 365 en Lokaal Microsoft Exchange 2013/2016

  Om toestemming te geven voor de pop-upberichten op het scherm in het Lifesize-vergaderruimtesysteem zijn de volgende Windows PowerShell-opdrachten vereist. Meer informatie.

  Start Exchange/O365 PowerShell als een beheerder en voer de volgende opdrachten uit:

  $LiveCred = Get-Credential

  $Session = New-PSSession -ConfigurationName Microsoft.Exchange -ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $LiveCred -Authentication Basic -AllowRedirection

  Import-PSSession $Session

  Set-CalendarProcessing -Identity <RESOURCEMAILBOX> -DeleteSubject $False -AddOrganizerToSubject $False -DeleteComments $false

  Initiële setupinstructies voor Google G Suite

  Opmerking: Wanneer u dit voor de eerste maal instelt, moet u de API's van G Suite inschakelen zodat Lifesize kan communiceren met de dienst van Google. Meer informatie.

  1. Selecteer G Suite tussen de voorgestelde agendadiensten in de initiële configuratiewizard. Log in op G Suite met het belangrijkste beheerdersaccount.
  2. Geef Lifesize Calendaring Service op het volgende scherm van Google alleen-lezentoegang voor agenda's en adresboekgegevens uit de postvakken van G Suite. Opmerking: Lifesize heeft onder geen enkel beding schrijfmachtigingen.
  3. De initiële setup van de Icon Calendaring-functie is voltooid. Selecteer welke G Suite-kamerhulpbron (door Google 'Gedeelde ruimte' genoemd) aan dit Icon is toegewezen, en klik dan op Abonneren. De melding 'Abonneren gelukt' wordt weergegeven. Als u klikt op Terug naar videosystemen gaat u terug naar de Beheerconsole. 

  Nadat u de agenda-integratie geconfigureerd heeft, kunt u Lifesize Icons abonneren op de agendaservice.

  • Standaard wordt de naam van de organisator weergegeven in de agenda. Volg deze stappen als u wilt dat ook de naam van de vergadering wordt weergegeven. Deze machtiging moet per ruimte worden ingesteld en de wijziging wordt alleen toegepast op toekomstige vergaderingen.
  • Bij het zoeken naar een agenda wordt enkel rekening gehouden met het begin van de zoekstring. Als u bijvoorbeeld Sarah Smith zoekt, komen Sarah en ssmith wel overeen, maar Smith niet.
  • Als u een foutmelding krijgt bij het zoeken naar een ruimte in de agenda, neem dan contact op met uw systeembeheerder om te controleren of de machtigingen correct zijn ingesteld.

  Meer informatie over vergadermeldingen en andere veelgestelde vragen over agenda's