Kamersystemen beheren

Beheerders kunnen alle Lifesize-kamersystemen in hun Lifesize-bedrijfsaccount bekijken op de  pagina Kamersystemen van de beheerconsole.

 • U kunt de overzichtsgegevens van al uw kamersystemen downloaden in CSV-indeling door te klikken op Alles exporteren
 • Zie voor informatie over het aanpassen van uw kamersysteem Uw Icons aanpassen en Uw Lifesize Phone HD aanpassen.
 • Koppel uw Lifesize Icon-kamersysteem aan de cloudservice
 • U kunt een kamersysteem uit uw Lifesize-account verwijderen door het selectievakje naast de naam van het systeem te selecteren en op Verwijderen te klikken. Als u een systeem verwijdert dat gekoppeld is aan een individuele gebruiker of een gedeelde vergaderruimte, dan wordt alleen de verbinding met het systeem verbroken. Het gebruikers- of vergaderruimte-account blijft beschikbaar in uw Lifesize-account.

 

Klik op de naam van een kamersysteem voor toegang tot beheertools en aanvullende gegevens. 

Instellingen

 • Overzicht: Geeft details over het kamersysteem en u kunt het kamersysteem verbergen in de map.
 • Agenda: In-/uitschrijven voor een agenda. Zorg ervoor dat u  agenda-integratie hebt geconfigureerd voordat u een Icon abonneert op de Agendadienst.


Controller

 •  Een tablet koppelen/ontkoppelen
 • Als Phone HD is aangesloten, kunt u het startscherm aanpassen 


Onderhoud

 • Monitoring geeft de algemene huidige gezondheidstoestand van uw systeem weer en geeft de status van beschikbaarheid en de aangesloten display, camera en microfoon visueel weer. Als er een probleem is, worden de datum, de tijd en de details van het probleem weergegeven, samen met een waarschuwingspictogram op het tabblad Onderhoud. 
 • Systeem opnieuw opstarten
 • Beheerderswachtwoord opnieuw instellen: stel het beheerderswachtwoord voor het kamersysteem opnieuw in.
 • Systeeminstellingen opnieuw instellen zet uw systeem terug naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen, haalt het systeem uit de Lifesize-service en toont de status van het systeem als Offline. OPMERKING: systemen die handmatig opnieuw worden ingesteld, worden ook ontkoppeld van de service, maar hun status wordt weergegeven als Online in de beheerconsole.