Directe media

Point-to-point-oproepen en directe media

Een point-to-point-verbinding is een communicatiepad tussen twee knooppunten of eindpunten. Point-to-point-oproepen tussen Lifesize-clients kunnen media (audio, video en inhoud) versturen via uw bedrijfsnetwerk, of rechtstreeks tussen uw thuiskantoor en bedrijfsnetwerken zonder dat de media via de cloudgebaseerde service van Lifesize moet worden geleid.

Point-to-point ZONDER directe media  Point-to-point MET directe media
   

Door verbinding te maken via uw bedrijfsnetwerk, of een rechtstreekse verbinding tot stand te brengen met thuiskantoren of andere lokale netwerken waar mogelijk, wordt het pad tussen de apparaten verkort, wat de latentie verlaagt en de oproepkwaliteit verbetert. De meer rechtstreekse route helpt ook onnodig gebruik van uw internetverbinding te vermijden wanneer u op dezelfde locatie een verbinding maakt, of wanneer er een logischer pad beschikbaar is. In deze point-to-point-scenario's verloopt het verkeer nog steeds via de Lifesize-servers, maar bestaat dit verkeer slechts uit een kleine hoeveelheid gegevens in vergelijking met de realtime media.

Als de point-to-point-oproep escaleert, of als audio of video getranscodeerd moeten worden, stuurt de client de media automatisch door naar de front-end servers van Lifesize, zonder vertraging of onderbreking.

Lifesize maakt gebruik van een vorm van Interactive Connectivity Establishment (ICE), waarbij automatisch het beste pad voor het gegevensverkeer wordt bepaald in point-to-point-scenario's tussen Lifesize-clients. ICE formuleert een logische benadering om de beste route te bepalen voor de media, met zo weinig mogelijk hops of apparaten die het moet passeren. Door gebruik te maken van technieken zoals Session Traversal Utilities for NAT (STUN) en Traversal Using Relay around NAT (TURN) via zowel UDP- als TCP-verbindingen op volgorde, bepaalt ICE aan de hand van een eliminatieproces het optimale pad voor uw oproepmedia. 

Hieronder volgt het stapsgewijze proces waarmee een client voor directe media van Lifesize een verbinding tot stand probeert te brengen:

OPMERKING: Raadpleeg Netwerkpoorten openen (poorten 3478 en 443) en IP-adressen voor meer informatie over het verifiëren van firewallinstellingen voor directe media.

  1. DIRECTE MEDIA (lokale media) - De client probeert de media eerst rechtstreeks via UDP over het lokale netwerk te versturen, om de peer client te bereiken zonder een firewall te passeren. Als dit pad niet mogelijk is, probeert het systeem de volgende stap. 
  2. DIRECTE MEDIA (STUN Reflexive) - Wanneer een lokale route niet mogelijk is, probeert de client de media via UDP te versturen door de lokale firewall, en daarna rechtstreeks over het internet naar de firewall aan de andere kant. Als dit proces mislukt, probeert het systeem de volgende stap. 
  3. DIRECT MEDIA (TURN via UDP) – Als zowel de rechtstreekse als de STUN Reflexive-routes onmogelijk zijn, probeert de client door de lokale firewall heen via UDP-poort 3478 verbinding te maken met de dichtstbijzijnde TURN-server om het verkeer zo (of via proxy) naar de client aan de andere kant te sturen en de front-end servers van Lifesize te vermijden. Als dit proces mislukt, probeert het systeem de volgende stap. 
  4. RELAYED (UDP) – Als het niet mogelijk is om een verbinding te maken voor directe media (UDP 3478 is uitgaand geblokkeerd, de TURN-servers voor directe media zijn ontoegankelijk of audio/video moet getranscodeerd worden), dan probeert de client het verkeer te versturen via de front-end servers van Lifesize met gebruik van UDP-poorten binnen een bereik van 10000-28000.
  5. RELAYED (TURN via TCP) - Als uitgaande UDP-verbindingen niet zijn toegestaan vanuit het lokale netwerk, wordt de media via TCP-poort 443 (TURN) door de lokale firewall heen naar de front-endservers van Lifesize gestuurd, en vervolgens naar de client aan de andere kant.

 

Neem voor meer informatie over de verschillende direct media-scenario's contact op met de technische ondersteuning van Lifesize.