Configureren met Microsoft Azure

Lifesize toevoegen vanuit de galerie

 1. Log in op portal.azure.com (klassiek Azure-portaal) en klik in het linkernavigatiepaneel op Active Directory.
 2. Selecteer in de lijst Adreslijst het adresboek waarvoor u adresboekintegratie wilt inschakelen.
 3. Klik in de adresboekweergave op Toepassingen in het bovenste menu om de toepassingenweergave te openen.
 4. Klik onderaan de pagina op Toevoegen.
 5. Klik in het dialoogvenster Wat wilt u doen op Een toepassing uit de galerie toevoegen.
 6. Typ Lifesize Cloud in het zoekvak.
 7. Selecteer Lifesize Cloud in het paneel met zoekresultaten en klik op Voltooien om de toepassing toe te voegen.

 

Eenmalige aanmelding Azure AD configureren met de Lifesize-cloudservice

 1. Klik in het klassieke portaal op de integratiepagina van de Lifesize Cloud-applicatie op Eenmalige aanmelding configureren om het dialoogvenster Eenmalige aanmelding configureren te openen.
 2. Op de pagina Hoe wilt u dat gebruikers zich aanmelden bij Lifesize Cloud selecteert u Eenmalige aanmelding Azure AD en klikt u op Volgende.
 3. Voer op de dialoogpagina App-instellingen configureren de volgende stappen uit:
   1. Typ in het tekstvak Aanmeld-URL de URL in die uw gebruikers gebruiken om zich aan te melden bij uw Lifesize-app, met het volgende patroon: https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
   2. Voer in het veld Identificator https://login.lifesizecloud.com/ls/metadata/ in(let erop dat u de / aan het einde niet vergeet).
   3. Klik op Volgende.
 4. Voer op de pagina Eenmalige aanmelding bij Lifesize Cloud configureren de volgende stappen uit:
   1. Klik op Certificaat downloaden en sla het bestand op uw computer op.
   2. Klik op Volgende.

 

SSO configureren voor uw toepassing

OPMERKING: log met beheerdersrechten in op de Lifesize-app

 1. Klik in de rechterbovenhoek op uw naam en klik dan op Geavanceerde instellingen.
 2. Klik op SSO-configuratie. Daardoor wordt de SSO-configuratiepagina voor uw exemplaar geopend. Configureer de volgende waarden in de SSO-configuratie-interface.
   1. Kopieer de waarde van uitgever-URL uit Azure AD en plak die in het tekstvak Identiteitsuitgever.
   2. Kopieer de waarde van Externe aanmeld-URL uit Azure AD en plak die in het tekstvak Inlog-URL.
   3. Open het gedownloade certificaat in Kladblok. Kopieer de inhoud van het certificaat, met uitzondering van de regels Begin Certificate en End Certificate, en plak die in het tekstvak X.509-certificaat.
   4. In de SAML-kenmerktoewijzing voor het tekstveld Voornaam voert u de waarde in als http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname
   5. In de SAML-kenmerktoewijzing voor het tekstveld Achternaam voert u de waarde in als http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname
   6. In de SAML-kenmerktoewijzing voor het tekstveld E-mail voert u de waarde in als http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
 3. Als u de configuratie wilt testen, kunt u op de knop Testen klikken. Klik op Testen, waarna er een bericht zou moeten verschijnen dat de SSO-configuratie geslaagd is.
 4. Klik op het selectievakje SSO inschakelen en klik op Updaten. Log uit en log met SSO weer in op het account.

 

Zie voor meer informatie de Microsoft-tutorial.