MSI voor de Microsoft Outlook-invoegtoepassing

Het installatiebestand (MSI) voor de Lifesize Microsoft Outlook-invoegtoepassing gebruiken

Met het MSI-bestand kunt u de Lifesize Microsoft Outlook-invoegtoepassing gemakkelijk in uw hele organisatie implementeren. Eenmaal geïnstalleerd verlopen updates automatisch. Download het MSI-bestand voor de Windows-versie van de nieuwe Outlook-invoegtoepassing vanuit de beheerconsole.

Bij het uitvoeren kopieert de MSI de bestanden setup.exe, outlook.bat en outlook.vbs naar de map %PROGRAMFILES(X86)%\Lifesize Outlook Installer. Er wordt ook een "Run"-sleutel toegevoegd aan het Windows HKLM-register dat dit installatieprogramma uitvoert wanneer een gebruiker inlogt op de machine.

Wanneer een gebruiker daarna weer inlogt (na uitgelogd of het systeem opnieuw opgestart te hebben), wordt setup.exe uitgevoerd en het VSTO-manifest gedownload, dat de invoegtoepassing installeert in een VSTO ClickOnce (GUID-keyed)-map in %LOCALAPPDATA%\Apps\2.0. Wanneer Outlook wordt uitgevoerd, wordt de invoegtoepassing vanaf deze locatie geladen. ClickOnce updatet de invoegtoepassing automatisch als het een nieuwe versie detecteert op https://outlook.lifesizecloud.com.