MSI voor desktop-app van Lifesize

Het Windows-installatieprogramma (MSI) van Lifesize gebruiken en aanpassen

Download het configureerbare MSI-bestand voor de Windows-versie van de nieuwe desktop-app van Lifesize op http://download.lifesizecloud.com/download?platform=msi.

Bij het uitvoeren kopieert de MSI het bestand lifesize_app.exe en het (ingesloten) bestand settings.json naar de map %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer. Er wordt ook een "Run"-sleutel toegevoegd aan het Windows-register dat dit installatieprogramma na het inloggen uitvoert.

Wanneer de gebruiker daarna weer inlogt (na uitgelogd of het systeem opnieuw opgestart te hebben), wordt lifesize_app.exe uitgevoerd en de Lifesize-toepassing geïnstalleerd in %LOCALAPPDATA%\lifesize_app. Daarna wordt de Lifesize-toepassing zelf uitgevoerd, die het bestand settings.json vanuit %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer kopieert naar de map %AppData%\Lifesize [channel]\electron-settings en daarna opent met die instellingen. Het tijdstempel op het bestand settings.json is niet de huidige datum/tijd, wat aangeeft dat dit proces met succes is voltooid.

Om de standaardinstellingen te veranderen, kan een IT-organisatie de MSI demonteren met 'dark.exe' en het ingesloten instellingenbestand wijzigen. In plaats daarvan kunnen wij ook de WIX-bron zelf en/of het .wixobj-bestand leveren, zodat alleen linking/light.exe (niet compiling/candle.exe) nodig is.

Houd er rekening mee dat het MSI-installatieprogramma slechts een middel is om het installatieprogramma voor de app te distribueren. De app wordt nog steeds geïnstalleerd in %LOCALAPPDATA% via het installatieprogramma in de map %PROGRAM FILES% en wordt zoals gewoonlijk geüpdatet binnen %LOCALAPPDATA%.

Voorbeeld

Dit is een van de vele manieren om het .MSI-bestand te 'bewerken' zodat het met aangepaste instellingen kan worden gedistribueerd binnen een organisatie. Dit dient slechts als voorbeeld/richtlijn voor IT-afdelingen omdat dit onderdeel van een standaard is en niet specifiek voor Lifesize is.

Stap
Opdracht

Download en installeer de WiX-toolset

https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe

Voeg het pad van de WiX-toolset toe aan het systeempad
set path=%path%;%WIX%\bin
Download de Lifesize-MSI naar een specifiek pad, bijvoorbeeld c:\msi\Lifesize.msi
Ga naar de map waarin de MSI is gedownload
cd c:\msi
Extraheer cabinetinhoud en WiX-bronbestand uit MSI (gebruik dark.exe)
dark Lifesize.msi -x .

Bewerk het bestand .\File\settings.json naar believen. Zorg ervoor dat de JSON-opmaak intact blijft.

Verwerk en compileer WiX-bronbestand
candle -ext WixNetFxExtension -out Lifesize.wixobj Lifesize.wxs
Link, bind en maak het nieuwe Windows Installer-bestand (MSI)
light -sval -ext WixNetFxExtension -out "NewLifesize.msi" "Lifesize.wixobj

Nu hebt u een nieuw Windows Installer-bestand (MSI) met uw aangepaste instellingen, dat naar de rest van de organisatie kan worden gedistribueerd. Het MSI-bestand dat u zojuist hebt aangemaakt, kunt u ondertekenen met behulp van uw eigen certificaat en signtool.exe (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/tools/signtool-exe).