Een deelnemer toevoegen

  1. Klik op incall-add-ch Een deelnemer toevoegen aan de rechterkant van het Gespreksvenster.
  2. Typ een naam of nummer
  3. Klik op Bellen.

Er is een link beschikbaar als u iemand liever per e-mail wilt uitnodigen.

U kunt ook een deelnemer toevoegen vanuit de meeting-ch Deelnemerslijst of vanuit info Oproepgegevens.

OPMERKING:  Het aantal deelnemers in een oproep of vergadering varieert per abonnement.


U kunt een nieuwe beller accepteren door Toevoegen te selecteren. 

Als u de nieuwe oproep wilt beantwoorden en het huidige gesprek wilt beëindigen, selecteert u Beëindigen + beantwoorden.